Najważniejsze wydarzenia w historii klubu w 2006 r.

 

I
6 stycznia 2006 r. Shihan Andrzej Drewniak przyjechał do Dębicy przeprowadzić egzaminu na wyższy stopień uczniowski kyu, do którego przystąpiło 112 uczestników
z Klubu Kyokushin w Dębicy oraz filii z Brzostka i Pilzna. Drewniak jest Sekretarzem Generalnym Europejskiej Organizacji Kyokushin Karate posiada 7 dana w karate i 1 dana
w judo.
.

II
06.02.2006 r. powstaje Uczniowski Klub Sportowy Kyokushin Karate w Brzostku.

Skład Zarządu :

Prezes Zarządu - sensei Tomasz Mendoń
Wiceprezes Zarządu - Robert Kolbusz
Sekretarz - Paweł Fulara