Wymagania egzaminacyjne

Sylabus technik


Biały pas ( bez kyu )

A) Techniki


Kihon( podstawy )
1. Tachikata ( pozycje )
heisoku dachi, musubi dachi, heiko dachi, Shizen dachi, uchihachiji dachi, sanshin dachi, zenkutsu dachi, kiba dachi, tsuruashi dachi

2. Tsuki( uderzenia )
Seiken Chudan Tsuki, Seiken Jodan Tsuki, Seiken Ago Uchi, Seiken Shita Tsuki, Seiken Kagi Tsuki, Hiji Uchi, Uraken Gammen Uchi, Uraken Sayu Uchi, Uraken Hizo Uchi, Uraken Mawashi Uchi , Shuto Gammen Uchi , Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Hizo Uchi, Shuto Uchi Uchi

3. Uke ( bloki )
Jodan uke, Chuda Soto Uke , Chudan uchi uke, Gedan Barai, Uchi Uke Gedan Barai

4. Keri ( kopnięcia )
Mea Keage, Uchimawashi, Soromawashi, Hiza Geri, Kin Geri, Mae Geri, Mawashi Geri, Yoko Keage, Yoko Geri, Kansetsu Geri, Ushiro Geri

5. Ido ( podstawowe przejścia )
W Zenkutsu Dachi : poruszanie się w przód i w tył, obracanie się w połączeniu z jedną techniką ( tsuki, Keri, Uke) np. Zenkutsu Dachi + Seiken Oi lub Gyaku

6. Kata
Taikyoku Sono Ichi i Ni, Sokugi Taikyoku Sono Ichi

B) Ćwiczenia kondycyjne
Rozciągnięcie: głowa dotyka podłogi w siadzie z rozkrokiem
20 pompek
20 przysiadów
Stanie na rękach przez 20 sekund ( podtrzymywany przez innego partnera )
Chin ups - wyskok kolanami do podbródka (przez kij lub złożony pas)3 razy
Skok ( Tobi Geri ) w cel na poziomie własnej głowy


C) Kumite
(1) Yakusoko Kumite
: Bloki przeciwko atakowi ( bloki ręczne przeciwko rękom, bloki nożne przeciwko rękom, bloki ręczne przeciwko nogom, bloki nożne przeciwko nogom )

(2) Jiyu Kumite : 30 sekund
Kryteria: Reigi ( postawa ) Kamae ( gotowość ) Kiai
 


Pomarańczowy pas

10 i 9 kyu

Podstawowe techniki jak na biały pas oraz następujące:

A) Techniki
Kichon
( podstawy )
1. Tachikata ( pozycje )
Kokutsu Dachi, Nekoashi Dachi

2. Ido ( podstawowe przejścia )
Kokutsu Dachi ( Nekoashi dachi ) : Poruszanie się do porzodu i do tyłu, obracanie się
np. Kokutsu Dachi + Chudan Uchi Uke
Powtórzenie tych samych technik : Zenkutsu Dachi + 2 razy Seiken Oi Tsuki, Zenkutsu Dachi + Seiken Chudan Sambon Tsuki

3. Kata
Taikyoku Sono San, Sakugi Taikyoku Sono Ni & San

B) Ćwiczenia kondycyjne
Rozciągnięcie: takie same jak na biały pas
30 pompek
30 przysiadów
30 sekund stania na rękach
Chin ups - wyskok kolanami do podbródka (przez kij lub złożony pas) 5 razy
Skok ( Tobi Geri ) na wysokość 10cm ponad głową

C) Kumite
1. Yakusoku Kumite: tylko bloki przeciwko atakowi ( bloki ręczne przeciwko rękom, bloki nożne przeciwko rękom, bloki ręczne przeciwko nogom, bloki nożne przeciwko nogom )

2. Jiyu Kumite: 30 sekund
Kryteria : Reigi ( postawa ) Kamae ( gotowość ) Kiai
 

 


Niebieski pas

8 i 7 kyu

Podstawowe techniki jak na biały i pomarańczowy pas oraz następujące:

A) Techniki

Kichon
( podstawy )
1. Tachikata ( pozycje )
Kakeashi Dachi

2. Tsuki ( uderzenia )
Tettsui, Nukite, Shotei

3. Uke ( Bloki )
Morote Uke, Mawashi Uke, Shuto Mawashi Uke

4. Kokyu Ho ( oddechy )
Ibuki

5. Ido ( podstawowe przejścia )
Kokutsu Dachi Shuto Mawashi Uke, Enkei Gyaku Tsuki
Sanchin Dachi: poruszanie się w przód i w tył, obracanie się –np. Sanchin Dachi + Seiken Chudan Gyaku Tsuki
Kiba Dachi : poruszanie się w przód i w tył ( mae Kosa, Ushiro Kosa ), Obracanie się – np. Kiba Dachi Jun Tsuki, Tettsui
Kombinacje ( bloki i atak ) Zenkutsu Dachi + Jodan Uke – Seiken Chudan Tsuki
Kombinacje ( uderzenia i kopnięcia ) – Zenkutsu Dachi + Mae Geri Seiken Chudan Tsuki

6. Kata
Pinian Sono Ichi i Ni, Sanchin

B) Ćwiczenia kondycyjne
Rozciągnięcie: ramiona dotykają podłogi w siadzie z rozkrokiem
40 pompek
40 przysiadów
40 sekund stania na rękach
Chin ups - wyskok kolanami do podbródka (przez kij lub złożony pas) 8 razy
Skok ( Tobi Geri ) na wysokość 15 cm ponad głową

C) Kumite

1. Yakusoku Kumite
Uke Kaeshi ( bloki i kontra )
Atak, obrona i kontra przeciwnika wykazując dużą różnorodność ataków, bloków i reakcji, np. / ręka ręka ręka/ ręka ręka noga itd.

2. Jiyu Kumite : 60 sekund
Kryteria : Reigi/ Kamae/ Kiai/ prędkość/ siła/ Kondycja (Kyoku) / Uke Kaeshi

D) Egzamin Pisemny z terminologii i filozofii dotyczącej tego stopnia, którego materiały będą dostarczone przez IKO Honbu.
 


Żółty pas

6 i 5 kyu

 

Podstawowe techniki jak na biały , pomarańczowy i niebieski pas oraz następujące:

A)Techniki

Kichon
( podstawy )
1. Tsuki ( uderzenia )
Koken Uchi, Haito, Morote Tsuki

2. Uke( bloki )
Koken Uke, Haito Uchi, Jyuji Uke

3. Ido ( podstawowe przejścia )
Kaiten ido (obroty )- np. Kiba Dachi + Kaiten Tettsui
Dako ido ( kąt 45 stopni ) np. Kiba Dachi 45 stopni + Gedan Barai

4. Kata
Pinian Sono San & Yon, Yantsu, Tsuki No Kata

B) Ćwiczenia kondycyjne
Rozciągnięcie: takie jak na niebieski pas z zauważalną poprawą
50 pompek
50 przysiadów
50 sekund stania na rękach
Chin ups - wyskok kolanami do podbródka (przez kij lub złożony pas) 10 razy
Skok ( Tobi Geri ) na wysokość 20cm ponad głową

C) Kumite
1. Yakusoku Kumite
Uke Kaeshi ( bloki i kontra )
Atak, obrona i kontra przeciwnika wykazując dużą różnorodność ataków, bloków i reakcji, np. / ręka ręka ręka/ ręka ręka noga itd.

2. Jiyu Kumite : 60 sekund x 3 rundy
Kryteria : Reigi/ Kamae/ Kiai/ prędkość/ siła/ Kondycja (Kyoku) / Uke Kaeshi
 

Zielony pas

4 i 3 kyu

Podstawowe techniki jak do żółtego pasa oraz następujące:

A)Techniki

1. Kichon
( podstawy )
Podstawowe kroki w pozycji walki: Okuri Ashi, Fumi Ashi, Kosa, Oiashi ( Sagari )

2. Kata
Pinian Sono Go, Taikyoku Sono Ichi Ura & Ni Ura & San Ura, Gekisai Dai, Tekki Sono Ichi

B) Ćwiczenia kondycyjne
Rozciągnięcie: klatka piersiowa dotyka parkietu w siadzie w rozkroku
60 pompek
60 przysiadów
60 sekund stania na rękach
Chin ups - wyskok kolanami do podbródka (przez kij lub złożony pas) 12 razy
Skok ( Tobi Geri ) na wysokość 30cm ponad głową

C) Kumite

1. Yakusoku Kumite:
Uke i Uke Kaeshi w pozycji Kumite No Kamae, przejścia

2. Jiyu Kumite: 60 sekund x 5 rund
Kryteria : Reigi/ Kamae/ Kiai/ prędkość/ siła/ Kondycja (Kyoku) / Uke Kaeshi/ Rytm/ Kombinacje (balans pomiędzy uderzeniami ręcznymi a kopnięciami ) / chodzenie

D) Egzamin Pisemny z terminologii i filozofii dotyczącej tego stopnia, którego materiały będą dostarczone przez IKO Honbu.Brązowy pas

2 i 1 kyu

Podstawowe techniki jak do zielonego pasa oraz następujące:

A) Techniki

1. Ido
( podstawowe przejścia )
Kumite No Kamae przejścia pod różnymi kątami

2. Kata
Pinian Sono Ichi- Go Ura, Tensho, Saifa, Gekisai Sho, Tekki Sono Ni

B) Ćwiczenia Kondycyjne
Rozciągnięcie: klatka dotyka parkietu w siadzie w rozkroku
100 pompek
100 przysiadów
90 sekund stania na rękach
Chin ups - wyskok kolanami do podbródka (przez kij lub złożony pas) 15 razy
Skok ( Tobi Geri ) na wysokość 30cm ponad głową ( Tobi Ushiro Geri lub Tobi Ushiro Mawashi Geri, lewa i prawa )

C) Kumite

1. Yakusoku Kumite:
Uke i Uke Kaeshi w pozycji Kumite No Kamae, przejścia

2. Jiyu Kumite: 60 sekund x 10 rund
Kryteria : Reigi/ Kamae/ Kiai/ szybkość/ siła/ wytrzymałość (Kyoku) / Uke Kaeshi/ rytm/ Kombinacje (balans pomiędzy uderzeniami ręcznymi a kopnięciami ) / chodzenie

D) Tameshi Wari:
Więcej niż wymagają standardy Turniejów IKO

E) Goshin Jitsu ( samoobrona ) : Podstawowe ruchy

F) Egzamin Pisemny z terminologii i filozofii dotyczącej tego stopnia, którego materiały będą dostarczone przez IKO Honbu.

 

 

IKO Kyokushinkaikan