Kurs trenerski Kraków 4 kwiecień 2009 r.

W dniu 4 kwietnia 2009 r. w Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, instruktor Uczniowskiego Klubu Sportowego Kyokushin Karate w Brzostku Tomasz Mendoń rozpoczął kurs trenerski II klasy.