Wyróżnieni przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 21 marca 2011 r.

Wyróżnieni przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

W poniedziałek 21 marca 2011 r. kluby, trenerzy i młodzi sportowcy z Podkarpackiego odebrali z rąk Marszałka Województwa Mirosława Karapyty, Wicemarszałek Anny Kowalskiej, Członka Zarządu Sławomira Miklicza, Przewodniczącej Sejmiku Teresy Kubas-Hul nagrody i stypendia sportowe, które pozwolą one na rozwijanie sportowych pasji.

Wyników sportowych na skalę kraju i świata nie da się osiągnąć bez systematycznego wspierania działań sportowych i kształtowania talentów młodych sportowców. Tylko dzięki temu można przeżywać emocje sportowe, wychowywać następców dzisiejszych wielkich sportowców, a zarazem dzięki sukcesom sportowców promować skutecznie region i kraj. Podczas III Gali Sportu Młodzieżowego podsumowano wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w województwie podkarpackim w 2010 r. Uczestniczyli w niej przedstawiciele samorządów lokalnych z terenu województwa podkarpackiego, działacze sportowi, trenerzy i zawodnicy oraz przedstawiciele regionalnych mediów.


Cieszę się, że moje słowa kieruję do Was - młodzi sportowcy. To do Was należy przyszłość. My możemy jedynie stworzyć Wam warunki by ta przyszłość była jak najlepsza. Byście kiedyś mogli powiedzieć, jako Mistrzowie Olimpijscy że Podkarpackie było dla Was przestrzenią otwartą, z której wypłynęliście na światowe wody - mówił podczas Gali Marszałek Województwa.

Gala w Urzędzie Marszałkowskim Rzeszów 21 marzec 2011 r. 2011

Stypendium Województwa Podkarpackiego 2011 r. z dziedziny współzawodnictwa sportowego otrzymali:
w kategorii zawodnik - Magdalena Wąsik - UKS Kyokushin Karate w Brzostku
w kategorii trener - Tomasz Mendoń -
UKS Kyokushin Karate w Brzostku