Egzamin 17.06.2014 r.

W dniu 17.06.2014 r. odbył się egzamin na kolejne stopnie KYU. Serdecznie gratulujemy karatekom którzy pozytywnie zaliczyli test.